שירותי חשבות

אז מה אומרת השורה התחתונה ? - זה בקיצור מה שאתה רוצה להבין כשחשב החברה מדבר איתך בענייני תקציב, הכנסות, הוצאות ותזרים מזומנים

הבנת התוצאות הכספיות היא כלי מפתח בהתנהלות עסקית נבונה. כשחשב החברה "שוחה" בחומר והוא מכין עבור החברה את דוחותיה הפיננסיים, מא' ועד ת', אתה יכול להיות בטוח שתבין מה הם אומרים.

ש.ב.א מספק שירותי חשבות במיקור חוץ החל מסיוע למנהל כספים בניהול ותפעול מחלקת הכספים ופיקוח על הנהלת החשבונות של החברה, הכנת דוחות עסקיים ודוחות עזר ניהוליים ועד להכנת הדוחות הכספיים לקראת ביקורתם על-ידי רואה החשבון החיצוני.

שירותי החשבות של ש.ב.א כוללים:

דוחות כספיים

 • עיבוד נתוניה הכספיים והפיננסיים של החברה לכדי דוחות עסקיים ודוחות עזר ניהוליים, לשימוש פנימי, עבור בעלי העניין והנהלת החברה.
 • הכנת הדוחות הכספיים לקראת ביקורתם על-ידי רואה החשבון החיצוני.
 • הכנת דוחות פיננסיים אחרים עבור גופים אחרים להם מדווחת החברה: מוסדות פיננסיים, גופים ממשלתיים וכו'.

ניהול תקציב

 • הכנת התקציב והתאמתו לתכנית העבודה של החברה.
 • בקרות תקציב תקופתיות המאפשרות למדוד את ביצועי החברה והתוצאות העסקיות, בפועל, אל מול התחזיות שעמדו בבסיס התקציב.
 • התאמת יתרת התקציב לצורך תכנון עתידי יעיל יותר.

ניהול תזרים מזומנים

 • בקרה שוטפת של תקציב המזומנים וביצועו בפועל.
 • בקרה על חשבונות הבנקים.
 • ניהול בטחונות לקבלת אשראי.
 • ניהול מערכת גידור הסיכונים הפיננסיים.
 • פיקוח על יעילות גביית הכספים, העברות כספים וביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים.

דיווחים מיוחדים


דיווחים תקופתיים לגופים חיצוניים שאינם בעלי עניין בחברה, אך תומכים בפעילותה. למשל:
 • משרד התמ"ת (במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, המדען הראשי, הקרן לעידוד השיווק לחו"ל וכו').
 • קרנות מקומיות ומחו"ל לסיוע לעסקים.
 • תכניות שת"פ בין התעשייה לבין האקדמיה.

שירותי שכר

 • הכנת משכורות לרבות התשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
 • התנהלות מול סוכני הביטוח ומנהלי ההסדרים הפנסיוניים ומול הגופים המנהלים את קרנות ההשתלמות והעברת התשלומים למוסדות אלה.
 • עבודה מול גופים המספקים שירותים והטבות לעובדים כגון: חברות ליסינג לרכב, חברות סלולאר, חברות המספקות שירותי קייטרינג והסעדה וכו'.

למה לקחת חשב זה ברור אבל, למה חשב במיקור חוץ?

1. עבודה בהתאם לצרכי החברה ולפי כמות הזמן הנחוצה מביאה להתייעלות ולחסכון בעלויות השכר ובהוצאות קבועות.

2. חשב חיצוני מספק את שירותיו ליותר מחברה אחת. לכן, נקודת הראות שלו רחבה יותר והוא מהווה מקור ידע נוסף ומוקד להתייעצויות בתחומים רבים ומגוונים.

3. כניסתם לתוקף של כללי התקינה הבינלאומית (IFRS) בישראל ותקנות אי-התלות של רואי החשבון, האוסרות עליהם מתן שירותי ייעוץ, בנוסף לעבודת הביקורת, מצריכה את עריכתם של הדוחות הכספיים על-ידי נותן שירות במיקור חוץ.
לפרטים נוספים לגבי שירותי החשבות של ש.ב.א אנא התקשר/י אל 054-425-0226 או צור קשר